Welkom op de website van Stichting Van Helden Tucker.

De Stichting Van Helden Tucker is een klein fonds dat initiatieven ondersteunt op sociaal, cultureel en educatief gebied ten behoeve van mensen uit kansarme groepen of mensen in financieel minder draagkrachtige situaties waar ook ter wereld met uitzondering van Nederland.

Het fonds ondersteunt deze projecten in de vorm van een financiële bijdrage die soms net dat steuntje kan geven om een goed initiatief in daadkracht om te zetten of goede projecten te realiseren.

De aanvraag kan in het algemeen maximaal € 5.000,00 bedragen. Meestal zijn de toekenningen tussen de € 2.400,00 en € 5.000,00 per project.