Aanvraagformulier
Let op, zorg ervoor dat u de begroting, statuten, uittreksel KvK en het meest recente jaarverslag bij de hand heeft. Zonder deze stukken wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
(wordt door de Stichting ingevuld)
(Bijv. Stichting GoedDoen)
Geef hier aan of de aanvragende instantie de ANBI status heeft
Indien u de ANBI status heeft, graag het nummer invoeren
Bijvoorbeeld Kees Pieterse, penningmeester
Straatnaam met huisnummer of postbus met postbusnummer
Postcode en plaatsnaam
Invullen indien anders dan Nederland
Mobiele en /of vaste nummer van de aanvrager
E-mailadres van de aanvrager
Eventueel de website (graag invullen als http://
Hier graag het volledige IBAN rekeningnummer invullen
Heeft uw organisatie eerder een aanvraag gedaan, en zo ja, in welk jaar, en werd deze aanvraag gehonoreerd?
Op welke datum start het project
Graag in één alinea het project omschrijven. Verderop heeft u de mogelijkheid een bestand toe te voegen.
in euros
Hoeveel bedraagt de gevraagde ondersteuning in euro's? De maximale toekenning is € 5.000,-
Voor wie is het project bedoeld?
Waar vindt het project plaats?
Gaat het om een klein- of een grootschalig project? Graag toelichten.
Graag toelichten.
Svp toelichten.
Svp toelichten
Het uploaden van een uittreksel KvK is verplicht. Zonder deze bijlage kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U kunt een bestand uploaden met de volgende extensies: png|jpeg|gif|doc|docx|jpeg|xls|xlsx |pdf|jpg
Het uploaden van de statuten is verplicht. Zonder deze bijlage kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U kunt een bestand uploaden met de volgende extensies: png|jpeg|gif|doc|docx|jpeg|xls|xlsx |pdf|jpg
Het uploaden van een recent jaarverslag is verplicht. Zonder deze bijlage kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U kunt een bestand uploaden met de volgende extensies: png|jpeg|gif|doc|docx|jpeg|xls|xlsx |pdf|jpg
Het uploaden van een begroting is verplicht. Zonder deze bijlage kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U kunt een bestand uploaden met de volgende extensies: png|jpeg|gif|doc|docx|jpeg|xls|xlsx |pdf|jpg
reCAPTCHA is required.